Chữ trong file bị lỗi

Thành thật xin lỗi code chữ là UTF-8 nếu nằm ngoài điều này
thì khi xem trước thì sẽ bị lỗi font , nên rất bạn mong chuyển sang UTF-8

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 6 thấy hữu ích