Xóa groub chat

Bên phải phía trên màn hình trò chuyện bấm vào icon[ bánh xe] → [xóa nhóm chat] thì sẽ hiển thị màn hình thông báo việc xoá .

37-01.jpg

※Nếu xoá nhóm trò chuyện thì tất cả dữ liệu trò chuyện sẽ được xoá nên hãy chú ý .