Xóa contact

Mở trực tiếp trang người sử dụng mà bạn muốn xoá .

Phía trên bên phải màn hình trò chuyện .bấm vào [bánh xe]thì sẽ [xoá contact]

Vì sẽ hiển thị ra màn hình kiểm tra nếu bấm vào nút [ xoá] màu đỏ thì việc xoá contact hoàn thành .

34-01.jpg

Nếu xoá contact thì lịch sử trò chuyện cũng bị xoá nên hãy chú ý .