Xóa file

Nằm phía trên bên phải màng hình trò chuyện là nơi các dữ liệu đã được tải lên,
nếu bấm vào icon foder thì có thể kiểm tra
danh sách dữ liệu đã được tải lên tại trang trò chuyện đó sẽ được hiển thị

Nếu mouse over vào dữ liệu muốn xoá , thì sẽ hiện ra mà hình thông báo
nếu bấm vào icon 「thùng rác」thì có thể xoá dữ liệu bằng nút [xoá]

31-01.png

Ngoài ra nếu mở quản lí tập tin có ở phía trên bên phải màn hình trò chuyện ,
Nếu mouse over vào dữ liệu muốn xoá thì sẽ được hiển thị .
Nếu bấm vào icon 「thùng rác」thì sẽ hiện ra mà hình thông báo bấm nút[ xoá] thì có thể xoá dữ liệu .

Ngoài ra nễu bấm vào 「xoá 」của tin nhắn được đăng từ hệ thống
khi đã tải dữ liệu lên thì cũng có thể xoá từ nút 「xoá cùng dữ liệu」 .
31-02.png

Tuy nhiên khách hàng đang dùng loại tài khoản KDDI Chatwork/ loại tài khoản cá nhân ,
Trường hợp bị cài đặt 「cấm gửi tệp tin 」 thì không thể gửi tệp tin.
Trường hợp 「cấm tải tập tin」thì sẽ không hiển thị trong quản lí tệp tin.