Gửi file (upload file , chèn file)

Có thể tải dữ liệu lên bằng việc lựa chọn từ icon「kẹp giấy
hoặc kéo và thả dữ liệu trực tiếp vào

※Trường hợp dung trình duyệt google chrome thì nếu dán vào phần khung nhập tin nhấn thì
có thể gửi được tin nhắn hình ảnh ((Internet Explorer、Firefox thì không được)

Ngoài ra có thể tải nhiều file lên hoặc 1 file có dung lượng có 5 GB .
Vì dung lượng lưu trữ khác nhau tuỳ theo loại tài khoản nên hãy chú ý .
giả sử trường hợp dung lượng lưu trữ không đủ thì hãy thêm dung lượng lưu trữ

hoặc trường hợp bị cài đặt「 cấm gửi file」tại tài khoản doanh nghiệp / KDDI Chatwork ,
hoặc trường hợp 「cấm tải dữ liệu」 không hiển thị dữ liệu quản lí .

30-01.jpg

Các điều lưu ý :
trường hợp không thể tải dữ liệu và hiển thị lỗi rằng 「không có quyền tải dữ liệu」
vì cũng có thể do nguyên nhân dữ liệu được tải lên trang trò chuyện thì người sử dụng không tham gia trò chuyện đang tải dữ liệu .
Cũng có thể tải dữ liệu trừ link trích dẫn của tin nhắn tải dữ liệu lên ,
vui lòng tải dữ liệu khi tham gia trò chuyện .

Hiển thị xem trước trong khi trò chuyện

Dữ liệu hình ảnh sẽ hiển thị xem trước nếu nằm trong điều kiện bên dưới

dung lượng file : trong 10MB

Độ lớn hình ảnh chiều cao chiều ngang nhân 3 mà nằm trong khoảng 10480000 px

Sử dung lượng lưu trữ khi gửi nhận dữ liệu.

Chỉ có phía gửi dữ liệu mới sử dụng dung lượng ,
phía nhận dữ liệu thì dung lượng không bị giảm.

khi gửi dữ liệu lớn không đủ dung lương thì hãy nâng cấp .