Gửi file (upload file , chèn file)

Có thể tải dữ liệu lên bằng việc lựa chọn từ icon「kẹp giấy」hoặc kéo và thả dữ liệu trực tiếp vào
Ngoài ra có thể tải nhiều file lên hoặc 1 file có dung lượng có 5 GB .

Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Bản:

  1. Kéo & thả tệp tin mà bạn muốn tải lên hoặc chọn tệp tin từ biểu tượng clip.

    filemessage1_vi.png

  2. Nhập tên tập tin và nội dung tin nhắn khi màn hình xem trước được hiển thị.

    filemessage2_vi.png

  3. Nhấp vào ""Gửi"" để gửi tệp tin.
[ Chọn Nhiều Tệp Tin ]
Khi bạn chọn nhiều tệp tin, màn hình gửi sẽ được hiển thị cho mỗi tệp tin.
Nếu bạn muốn hủy bỏ việc gửi một tệp tin nào đó, hãy nhấp vào nút """"Hủy"""" đối với tệp tin đó.
Nếu bạn muốn hủy bỏ việc gửi tất cả các tệp tin, hãy nhấp vào biểu tượng ""x"" ở góc trên bên phải. 

*Bạn cũng có thể gửi hình ảnh bằng cách dán hình từ bảng tạm vào nội dung tin nhắn (chỉ trên Chrome ,Firefox)

file_drop_vi.png

Hiển thị xem trước trong khi trò chuyện

Dữ liệu hình ảnh sẽ hiển thị xem trước nếu nằm trong điều kiện bên dưới
dung lượng file : trong 10MB
Độ lớn hình ảnh chiều cao chiều ngang nhân 3 mà nằm trong khoảng 10480000 px

Sử dung lượng lưu trữ khi gửi nhận dữ liệu.

Chỉ có phía gửi dữ liệu mới sử dụng dung lượng ,phía nhận dữ liệu thì dung lượng không bị giảm.
khi gửi dữ liệu lớn không đủ dung lương thì hãy nâng cấp .

Các điều lưu ý :
trường hợp không thể tải dữ liệu và hiển thị lỗi rằng 「không có quyền tải dữ liệu」
vì cũng có thể do nguyên nhân dữ liệu được tải lên trang trò chuyện thì người sử dụng không tham gia trò chuyện đang tải dữ liệu .
Cũng có thể tải dữ liệu trừ link trích dẫn của tin nhắn tải dữ liệu lên ,
vui lòng tải dữ liệu khi tham gia trò chuyện .