chính sách trợ giúp như thế nào?

Về việc hỏi đáp thì sẽ hỗ trợ qua chat,
Câu hỏi sẽ được phản hồi trong ngày (Trừ ngày lễ và ngày nghỉ tết).