khi đăng kí thì cần những gì

Dùng mail để đăng kí tài khoản

Để sử dụng chatwork một cách tốt nhất thì
hãy dùng các trình duyệt có phiên bản mới nhất.

Chi tiết về các phiên bản trình duyệt thích hợp thì hãy xem tại 「trang trình duyệt