Nâng cấp lên tài khoản personal plan thì được gì

Từ 1/2/2021, chúng tôi sẽ ngừng chấp nhận các đơn đăng ký mới đối với gói cá nhân.
* Những khách hàng hiện đang có hợp đồng gói cá nhân sẽ có thể tiếp tục sử dụng.
Chúng tôi khuyên những khách hàng đang cân nhắc các hợp đồng trả phí nên nghĩ đến việc thử gói doanh nghiệp.
Chúng tôi chấp nhận các đơn đăng ký gói doanh nghiệp từ các cá nhân đơn lẻ (giấy phép đơn lẻ).

Nếu vào「 đổi tài khoản 」 điền vào thông tin thanh toán
thì sẽ có thể năng cấp lên tài khoản doanh nghiệp.

Tài khoản cá nhân thì không giới hạn thành viên và nhóm ,
có thể xem lại các log trong quá khứ mà không bị giới hạn.
Dung lượng lưu trữ dữ liệu cũng sẽ tăng thêm 10GB.

Tuy nhiên cũng có loại tài khoản business doành cho khách hàng pháp nhân.
Giới thiệu với khách hàng có ý định cải thiện hiệu suất công việc khi làm việc bằng hình thức Chat.