Nâng cấp lên tài khoản personal plan thì được gì

Nếu vào「 đổi tài khoản 」 điền vào thông tin thanh toán
thì sẽ có thể năng cấp lên tài khoản doanh nghiệp.

Tài khoản cá nhân thì không giới hạn thành viên và nhóm ,
có thể xem lại các log trong quá khứ mà không bị giới hạn.
Dung lượng lưu trữ dữ liệu cũng sẽ tăng thêm 10GB.

Tuy nhiên cũng có loại tài khoản business doành cho khách hàng pháp nhân.
Giới thiệu với khách hàng có ý định cải thiện hiệu suất công việc khi làm việc bằng hình thức Chat.