Có thể lưu chuyển dữ liệu từ tài khoản free sang tài khoản bussiness không ?

Dữ liệu của tài khoản miễn có thể duy trì khi chuyển sang tài khoản doanh nghiệp và tài khoản business.
Tuy nhiên trong trường hợp ngược lại thì dữ liệu sẽ không được lưu chuyển do chính sách phòng chống lộ thông tin tuyệt mật của công ty .

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 4 thấy hữu ích