Có để lộ data ra bên ngoài không ?

Trong chatwork thi tất cả dữ liệu đang được bảo mật bằng SSL
Người khác không thể nào kiểm tra nội dung, nên bạn hãy yên tâm.