Có để lộ data ra bên ngoài không ?

Trong chatwork thi tất cả dữ liệu đang được bảo mật bằng SSL
Người khác không thể nào kiểm tra nội dung, nên bạn hãy yên tâm.

Bài viết này có hữu ích không?
2 trên 2 thấy hữu ích