không thể xóa số hiển thị tin nhắn chưa đọc

Tùy vào tính năng filter của hiển thị category thì có khả năng không cho hiển thị tin chưa đọc .

Có thể chọn lọc trò chuyện hiển thị tại icon[category] nằm bên trái phía trên màn hình trò chuyện .

56-01.jpg

Trường hợp tin chưa đọc hiển thị tại category thì
không thể xóa hiển thị này vì tin chưa đọc chưa hiển thị ra màn hình trò chuyện .

Nếu bấm vào nút 「×」nằm ngang bên phải category thì sẽ hiển thị ra toàn bộ
trò chuyện và hãy kiểm tra xem tin chưa đọc còn không .

56-02.jpg

Hoặc bấm vào chữ danh sách trò chuyện nằm bên trái phía trên màn hình thì cũng sẽ hiển thị ra toàn bộ cuộc trò chuyện .Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 25 thấy hữu ích