Thêm contact

Có thể thêm contact của người đang dùng chatwork .
Có thể mời người khác vào nhóm trò chuyện dựa vào việc đằng ký contact .
Hãy hiển thị tab [thêm contact] bằng việc bấm vào [ ╋ ▼ ] của phía trái bên trên màn hình trò chuyện .

Tìm kiềm người dùng đã hoàn thành đăng ký .

Phía bên trái bên trên màn hình bấm vào [thêm contact] từ [ ╋ ▼ ] nằm trò chuyện sau khi hiển thị ra tab {tìm người dùng } , thì có thể tim người dùng .
Hãy nhập vào tên người dùng muốn thêm vào , chatwork ID , điạ chỉ mail .
Sẽ hiển thị ra kết quản tìm kiếm ngay trên màn hình.

ví dụ : khi nhập tên 「山田 太郎} thì
kết quả sẽ hiển thị giống như hình bên dưới .

32-01.jpg
Nếu bấm vào nút[thêm contact] thì sẽ gửi yêu cầu xác nhận contact.

Gửi lời mời bằng mail .

Có thể gửi mail mời khi hiển thị tab[mời bằng mail], cũng có thể mời thông qua tin nhắn .
Tin nhắn sẽ hiện trong nội dung mail mời .
Mail mời có thể gửi đến người dùng chưa hoàn thành việc đăng ký ,
người dùng đã đăng ký thành công .
Hay những người chưa kết nối contact .
※ không thể gửi đến người dùng đã hoàn thành viêc thêm contact .
32-02.jpg

Tuy nhiên 「 người dùng 」 của tài khoản business thì
việc người dùng bị quản lí trong việc sử dụng tài khoản business ,
số lượng người dùng, số lượng contact sẽ có qui định khác nhau , nên hãy chú ý .