Chỉnh sửa công việc

Được hiển thị nếu đưa chuột vào task nằm phía bên phải màn hình trò chuyện ,
nếu bấm vào icon 「bút chì」sẽ hiện ra trang 「sửa task 」 thì
lúc này có thể thay đổi nội dung về kỳ hạn , người đảm nhận việc , nội dung công việc.

Hoặc là từ trang 「quản lí task」 có thể chỉnh sửa nội dung công việc .

Dẫu có chỉnh sửa task đã hiễn thị trong timeline của tin nhắn thì
task cũng sẽ không có thông báo thay đổi nên hãy chú ý .