Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn

Ngôn ngữ hiển thị của bạn có thể được đổi sang tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hoa, và tiếng Việt.

Hãy nhấn chọn [Tên bạn] ở góc trên bên phải trong màn hình chat và nhấn vào thẻ [Cài đặt Môi trường vận hành] → [Cài đặt Nâng cao] trong trình đơn hiển thị để thực hiện thay đổi.