không tìm thấy người trò chuyện khi tìm kiếm bằng contact

Bấm chọn [thêm contact] từ [ ╋ ▼ ] có ở phía trái trên cùng màn hình trò chuyện ,
sau khi hiện ra tab [Tìm kiếm Người dùng] thì có thể tìm kiếm người dùng .

Nếu nhập tên người vào khung tìm kiếm của màn hình quản lí contact
thì tự động kết quả sẽ hiện ra ngay trên màn hinh đó

Ví dụ như nhập tên abc thì kết quả sẻ hiện ra như bên dưới .

A00F8A5C-E090-41E8-A92C-F19F152CB451.png


Nếu bấm nút [thêm contact] thì sẽ gửi tin xác nhận cho người khác .

Hãy chờ xác nhận từ người mà muốn thêm

Trường hợp mà không hiển thị kết quả tìm kiếm là do nguyên nhân dưới đây

1) Không trùng với thông tin tài khoản


Hãy tìm kiếm bằng tên , địa chỉ mail hoặc là ID Chatwork của người khác .
※Không khuyến thích tìm kiếm có các khoảng trống(space) không cần thiết.

Nếu biết ID Chatwork thì thay ID vào ngay chỗ 「●」 bên dưới ,
nếu muốn kết nối thì có thể mở trực tiếp trang thêm contact .
https://www.Chatwork.com/●

Ví dụ :ID là ""demo123"" thì URL là ""https://www.Chatwork.com/demo123"")

2)Contact đã đượn thêm.

Không cho phép tìm kiếm khi đang thêm contact mới , contac đã thêm .

3)Đang bị cài đặt không cho tìm kiếm contact


Tại màn hình chỉnh sửa tài khoản cá nhân của người khác thì có thể là không có chọn chọn ô [cho phép tìm kiếm contact].
(Tìm kiếm địa chỉ mail cho phép tìm kiếm mà không cần chọn )

Trong trường hợp đó thì người muốn được thêm contact thì tự chọn từ trang chỉnh sửa tài khoản cá nhân ,
hoặc tìm kiếm thử bằng địa chỉ mail .。