Hãy cho biết sự khác nhau của tài khoản Free và tài khoản có phí

Vì có sự khác nhau về quyền hạn tùy theo loại tài khoản đang sử dụng.

Hãy kiểm tra từ" Trang so sánh giá các loại tài khoản"