25/01/2023 - [QUAN TRỌNG] Yêu cầu xác nhận địa chỉ email và mật khẩu đăng nhập của bạn trước trước khi trang đăng nhập đổi mới trong thời gian sắp tới.

Nhằm nâng cao tính bảo mật, chúng tôi sẽ đổi mới trang đăng nhập trên web và ứng dụng dành cho máy tính để bàn từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 (dự kiến).

Khi trang đăng nhập được đổi mới, ngay cả khi bạn đã lưu địa chỉ email và mật khẩu của mình trong trình duyệt, bạn sẽ phải nhập lại địa chỉ email và mật khẩu của mình một lần nữa. Vì vậy, xin vui lòng kiểm tra trước địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

Ngoài ra, một số khách hàng có thể không đăng nhập được trên trang đăng nhập mới.

Chúng tôi đã chuẩn bị một trang xác nhận cho trang đăng nhập mới. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập được hay không.

Chúng tôi mong bạn thứ lỗi vì sự bất tiện này và rất cảm kích sự thông cảm của bạn.

Trang xác nhận
*Trang xác nhận không tương thích với điện thoại thông minh, vì vậy, xin vui lòng kiểm tra trên PC của bạn.

Những thay đổi

 • Đổi mới trang đăng nhập
  • Ngay cả khi bạn đã lưu địa chỉ email và mật khẩu của mình trong trình duyệt, bạn sẽ phải lại địa chỉ email và mật khẩu của mình một lần nữa
 • (Dành cho khách hàng bị hạn chế tên miền) Cần cho phép truy cập thêm một tên miền
  • Các khách hàng bị hạn chế truy cập các mạng bên ngoài cần cho phép tên miền sau đây trước ngày 14 tháng 3 theo Giờ Chuẩn Nhật Bản (JST). Nếu tên miền này không được cho phép khi trang đăng nhập mới được khởi chạy, bạn sẽ không thể đăng nhập. Vì vậy, xin vui lòng chia sẻ thông tin này với bộ phận CNTT hoặc quản trị viên mạng tổ chức của bạn để xem liệu có cần giải quyết vấn đề này hay không.
   • www.recaptcha.net
  • Nếu không biết chắc, bạn nên làm theo các bước dưới đây để kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập trên trang đăng nhập mới hay không.
 • Một số dạng địa chỉ email đặc biệt sẽ không còn khả dụng nữa
  • Nếu địa chỉ email của bạn thuộc các dạng địa chỉ email sau đây, xin vui lòng thay đổi địa chỉ email đăng nhập của bạn “tại đây“.
   • Các dạng địa chỉ email không khả dụng:
    • abc..def@chatwork.com - chứa các dấu chấm liên tiếp
    • .abcdef@chatwork.com - ký tự đầu tiên là dấu chấm
    • abcdef.@chatwork.com - có dấu chấm ngay trước @

__________2023-01-05_18.00.32.png

Quên địa chỉ email hoặc mật khẩu

Xin vui lòng tham khảo các trang sau đây.

Cách kiểm tra tình trạng đăng nhập trên trang đăng nhập mới

Bạn có thể kiểm tra xem bạn có thể đăng nhập trên trang đăng nhập mới hay không từ “Trang xác nhận” trên Máy tính Cá nhân (PC) của bạn trước ngày 14 tháng 3 theo giờ JST.

*Trang xác nhận không tương thích với điện thoại thông minh, vì vậy, xin vui lòng kiểm tra trên PC của bạn.

 1. Mở “Trang xác nhận” trên PC của bạn.
  Trang đăng nhập sau đây sẽ mở ra.
  __________2023-01-05_18.03.38.png
 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu để đăng nhập.
  Nếu bạn có thể đăng nhập vào Chatwork thì ngay cả sau khi trang đăng nhập được đổi mới bạn vẫn có thể đăng nhập mà không gặp vấn đề gì.

Bạn không thể đăng nhập vào Chatwork

Nếu bạn không thể đăng nhập thì chúng tôi có các giải pháp khác nhau tùy thuộc vào tình huống của bạn. Xin vui lòng chọn tình huống thích hợp từ các mục sau đây: